Tag Archives: alibudjetointi

Oulussa puhututtaa hyvinvointipalveluiden alibudjetointi ja hyvä niin. Nyt tarvitaan mahdollisimman laajaa keskustelua siitä, mihin meillä tulevaisuudessa on varaa. Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Veroaste vuonna 2021 on Veronmaksajain Keskusliiton mukaan Suomessa 43,2%, EU:ssa 39,1% ja OECD maissa 33,8%. Suomella ei ole enää varaa korottaa veroja ja ajaa itseään nurkkaan sekä epäedulliseen asemaan suhteessa muihin maihin. Maamme sisällä Pohjois-Pohjanmaan alue ei todellakaan ole sitä kansallisesti matalimman verotuksen aluetta. Edessä on aivan liian pian tilanne, jossa meidät on pakotettu miettimään isoa ja raskasta eettistä kysymystä. Mihin palveluihin meillä tulevaisuudessa on rahaa? Mikä on aivan välttämätöntä? Toisin sanoen kaikkeen nykyiseen hyvään ja tarpeelliseen ei jatkossa yksinkertaisesti ole mahdollisuutta vastata kyllä.  Keskustelu tästä pitää aloittaa heti ja käydä mahdollisimman laajasti ja kaikki palvelut kattavasti huomioiden. Se ei kuitenkaan ole inhimillinen ja taloudellinen ratkaisu ensi vuoden alibudjetointiin, vaan varautuminen edessä olevaan isompaan haasteeseen. Yksittäisiä irrallisia keskustelun avauksia palvelujen karsimisesta on jo aloitettu.  Tuoreimpana esimerkkinä on…

Read more

1/1